Autorska prava

Ova web stranica i njen sadržaj je autorsko pravo od 'MONEA Manufacturing Ltd.'. Sva prava zadržana.

Bilo koja re-distribucija ili re-produkcija dela ili celog sadržaja u bilo kojem obliku, osim sljedećeg je zabranjeno:

  • Možete ispisati ili preuzeti na lokalni tvrdi disk samo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu
  • Možete kopirati sadržaj pojedinim trećim osobama za njihovu ličnu upotrebu, ali samo ako naznačite web stranice MONEA 2012 kao izvor materijala

Ne sme se, osim s našim izričitim pisanim dopuštenjem, distribuirati ili komercijalno iskorišćavati sadržaj. Niti se može preneti ili koristiti u bilo koje druge web stranice ili nekog drugog oblika elektroničkih uređaja za skladištenje, ili sistema.

Traži pomoć

Ako ne možete pronaći traženu stavku, kontaktirajte nas na
telefon.: 073 830 988 ,
e-mail: info@monea.bg

Pretplatite se sada

Naš newsletter sadrži korisne informacije o našim najnovijim proizvodima i promocijama.

Dostava i povraćaj

Saznajte o našim uslovima dostave i povraćaja.

Uslovi korišćenja

Ispod ćete naći sve o našim uslovima korišćenja.

Sve cene ne uključuju PDV